Gabay sa Pagsasagawa ng Community Drill Teaser #1

Gabay sa Pagsasagawa ng Community Drill Teaser #1
Para sa bagyo man o lindol, ang community drill ay mahalaga sa kahandaan. Kailangang balikan ang contingency plan para maging matagumpay ang drill. Ang barangay mo ba ay may contingency plan?
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *