Invitation to Watch Gabay sa Pagsasagawa ng Community Drill

Ang pangarap natin ay maging resilient tayong bansa. Kung mas marami tayong gagawa, kaya nating abutin ang pangarap na ito. (We dream of a more resilient nation. If we all work together, that dream is achievable.)”
Our executive director Marieta Lupig Alcid invites you to watch “Gabay sa Pagsasagawa ng Community Drill,” which we will release online on July 20, Monday. Abangan!