International Women's Day 2015

 

Katrabaho. Asawa. Kapatid. Ina. Kaibigan. Babae.Kasama ka para sa panlipunang pagbabago. Isang mapagpalayang Araw ng Kababaihan mula sa ACCORD.

Posted by ACCORD Incorporated on Sunday, March 8, 2015