Gabay sa Pagsasagawa ng Community Drill Teaser #2

Kailangang alam at nauunawaan ng mga tao ang gagawin sa drill bago ito isagawa. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang panic at pagkalito. Masisigurado ding sulit ang pagsali ng lahat sa drill. Ang barangay mo ba ay nagkaroon na ng public awareness activities para sa drill?

Kailangang alam at nauunawaan ng mga tao ang gagawin sa drill bago ito isagawa. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang panic at pagkalito. Masisigurado ding sulit ang pagsali ng lahat sa drill. Ang barangay mo ba ay nagkaroon na ng public awareness activities para sa drill?